Region 

 Officer 

  Contact No

 Udaipur

 Mr. Kamal Saxena

 7073454000

 Jaipur-II

 Mr. Balwant Singh

 7073454363

 Jaipur-I

Mr. B.L.Meena

 7073454223

 Jodhpur

 Mr. R.P. Atrey

 8290728058

 Nagaur

 Mr. Virendra Bafana

 7073453514

 Jalore

 Sh. N. S. Rathore

 7073453793

 Pali-1

 Sh K.K Gupta

 7073454554

 Pali-2

 Sh. M.S. Champawat

 7073453510

 Sirohi

 Sh. K.C. Joshi

 7073453834

 Sriganganagar

 Sh. S. K. Sharma

 7073454339

 Hanumangarh

 Sh. Mohan Lal Indilya

 7073454072

 Bikaner

 Sh. S.S. Gehlot

 7073453654